Logo

सुदूरपश्चिम प्रदेश

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय

साँफेबगर , अछाम


LATEST NOTICE
2022-05-28 00:00:00 आशय को सूचना || 2022-05-28 00:00:00 ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाइ सुचना || 2022-05-20 00:00:00 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सुचना २०७९/०२/०६ || 2022-05-20 00:00:00 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सुचना || सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७७ || 2022-02-28 00:00:00 सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७७ || 2022-02-28 00:00:00 सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७७ || 2022-02-28 00:00:00 लिखित परिक्षामा सहभागी हुने परिक्षार्थीको नामावली || 2022-02-28 00:00:00 लिखित परिक्षा (Written Test) सम्बन्धमा। || 2022-02-28 00:00:00 २०७८ पौष १६ गतेदेखि सवारी चालक अनुमती पत्र कार्यालय कास्कीबाट वितरण गरीने लाइसेन्सहरुको विवरण || 2022-02-28 00:00:00 २०७८ पौष १६ गतेदेखि सवारी चालक अनुमती पत्र कार्यालय कास्कीबाट वितरण गरीने लाइसेन्सहरुको विवरण ||
तस्विर संग्रहसबै हेर्नुहोस्
भिडियो ग्यालरी सबै हेर्नुहोस्

रुद्र बहादुर बोगटी

नि. कार्यालय प्रमुख

सबै हेर्नुहोस्

सत कट्टेल

कार्यालय सहयोगी

सबै हेर्नुहोस्